Nogometni leksikon
    projekt    abecedarij    tražilica    galerija    kontakt

Nogometni savez Jugoslavije (NSJ), također i Fudbalski savez Jugoslavije (FSJ), osnovan je 8. IX. 1948. u Beogradu kao udruženje republičkih i pokrajinskih nogometnih saveza. Najviša organizacija nogometnog športa u SFRJ. Zadaća mu je bila brinuti se o razvoju nogometne igre u zemlji, organizaciji natjecanja na sav. razini, o međunar. odnosima te o svim kategorijama nogometnih reprezentacija Jugoslavije. Članovi: Savez nogometnih sudaca Jugoslavije (osn. 1948), Savez nogometnih trenera Jugoslavije (osn. 1950) i Udruženje klubova Prve savezne lige (osn. 1966). NSJ bio je član Saveza za fizičku kulturu Jugoslavije (SFKJ), Jugosl. olimpijskoga komiteta (JOK), FIFA-e i UEFA-e. Preteča je bio Jugosl. nogometni savez (JNS), osn. 14. IV. 1919. u Zagrebu. Do 1930. sjedište JNS-a bilo je u Zagrebu, a potom je premješteno u Beograd. U članstvo FIFA-e bio je JNS primljen najprije sa statusom privremenog člana (4. V. 1921), a stalni član postao je 20. V. 1923. Prestao je djelovati 1941. Nakon II. svj. rata prvo je 1945. osnovan Odbor za nogomet pri Fiskulturnom odboru Jugoslavije, a potom Fiskulturni savez Jugoslavije (FISAJ) u sastavu kojega su formirani odbori za pojedine šport. grane, pa tako i za nogomet. Slični odbori osnivani su i u okviru fiskulturnih saveza.
Predsjednici:
1919. dr. Hinko Würth
1920. dr. Ante Jakovac
1921. dr. Ivo Lipovšćak
1923. dr. Miroslav Petanjek
1923. dr. Veljko Ugrinić
1924. dr. Hinko Würth
1924. dr. Kazimir Kremedić
1925. dr. Ivo Lipovšćak
1927. Dragan Vučković
1927. Ljubomir Demarkis
1927. Vatroslav Krčelić (v. d.)
1928. Ante Pandaković
1930. Janko Šafarik
1931. dr. Zarija Marković
1932. Božidar Todorović
1934. Miodrag Filipović
1935. dr. Ljubomir Radovanović
1937. dr. Mihajlo Andrejević
1946. Milorad Arsenijević (predsj. Odbora u okviru Fiskulturnog saveza)
1948. Rato Dugonjić
1951. Veljko Zeković
1952. Dragomir Nikolić
1953. Ratomir Dugonjić
1953. Branko Pešić
1955. Ratomir Dugonjić
1956. Branko Pešić
1957. Dušan Đurđić
1964. Aleksandar Jovančević (v. d. predsj. Privremenog odbora)
1965. Boško Baškot
1967. Dragoljub Kirčanski
1971. Luka Bajakić
1973. Pavle Davkov
1974. Pero Korobar
1976. Tone Florijančič
1978. Ševćet Mustafa
1980. Dimo Hanović (v. d.)
1980. Milan Brajević
1981. Tomaš Tomašević
1982. Draško Popović
1984. Janko Pejanović
1986. Slavko Šajber
1987. Antun Čilić
1988. Tomislav Filipovski
1990. Marko Ilešić

 


grb