Nogometni leksikon
    projekt    abecedarij    tražilica    galerija    kontakt

Grafičar, ŠK, osnovan je 1908. u Zagrebu pod nazivom HŠK (dvije godine poslije mijenja ime u Hrvatski tipografski športski klub Zagreb). Osnivači kluba bili su G. Lorković, Š. Domitrović i D. Boriček. U klubu su osim nogometne, djelovale i zimsko-športska te atletska sekcija. Ekipa je sudjelovala na prvom prvenstvu Hrvatske i Slavonije 1912–13. Klub je obnovljen 1919., a na prvoj skupštini 1920. mijenja naziv u Športski klub Grafika. God. 1926. ponovno je promijenio ime u Športski klub Grafičar. Nogometna sekcija postala je 1928. član I. razreda zagrebačkoga podsaveza. Na turnirima grafičkih radničkih klubova pobijedili su 1926. i 1927. Klub se koristio igralištem na Munjarskom putu iza električne centrale, a prostorije kluba nalazile su se u Primorskoj ulici. Najagilniji predsj. kluba bio je D. Ceraj-Cerić, a referent nogometne sekcije V. Diberto. Klub pod imenom Grafičar nastavio je djelovati i nakon II. svj. rata; 1945. igrao je u II. razredu natjecanja zagrebačkih klubova. U podsaveznim natjecanjima sudjelovao je s povremenim uspjesima (prvo mjesto u zagrebačkoj ligi 1955) do potkraj 1950-ih; nasljednik predratnog Grafičara je i → Zagreb, NK.