Nogometni leksikon
    projekt    abecedarij    tražilica    galerija    kontakt

izravni slobodni udarac ili direktni slobodni udarac, dosuđena kazna u korist protivničke momčadi ako igrač učini neki od sljedećih prekršaja: udaranje ili pokušaj udaranja protivničkog igrača nogom; podmetanje ili pokušaj podmetanja nogu protivničkom igraču; skok na protivničkog igrača; nasrtaj na protivničkog igrača; udaranje ili pokušaj udaranja protivničkog igrača rukom ili glavom; guranje protivničkog igrača; nasrtaj na protivničkog igrača da bi došao u posjed lopte, s tim da dođe s njim u dodir prije nego što je dodirnuo loptu; držanje protivničkog igrača; pljuvanje na protivničkog igrača; namjerno igranje rukom. Prilikom izvođenja izravnoga slobodnog udarca svi protivnički igrači moraju biti udaljeni od lopte najmanje 9,15 m. Ako je i. s. u. izveden nogom izravno u protivnička vrata, pogodak će biti priznat, a ako je izveden u vlastita vrata, bit će dosuđen udarac iz kuta za protivničku momčad. Udarac se izvodi s mjesta na kojemu je prekršaj počinjen, a lopta je u igri kada je udarena nogom i krene.


Platini postiže pogodak na finalnoj utakmici EP-a 1984. između Francuske i Španjolske