otvaranje prvoga turnira Kvarnerska rivijera, 1953.