Nogometni leksikon
    projekt    abecedarij    tražilica    galerija    kontakt

Macanović, Hrvoje, šport. novinar i dužnosnik (Arbanasi, 1904 – Zagreb, 1980). Nadimak Macan. Natjecatelj u više šport. grana (atletika, plivanje, šport. gimnastika, vaterpolo). Prvi jugosl. šport. novinar. Počeo na Radio Zagrebu (1926–41), bio je novinar i poslije gl. urednik zagrebačkoga dnevnog lista Novosti (1926–41), od 1943. do 1945. zatočen u njem. koncentracijskom logoru Mauthausenu. Od 1950. član šport. redakcije Radio Zagreba, od 1957. reporter, komentator i urednik TV Zagreba. Poslije II. svj. rata stalni član mnogih naših šport. foruma. Osobitu pozornost poklanjao je masovnome tjelesnom odgoju i odgoju mladih novinara, radio i TV kadrova. Predavao je na Višoj školi za fizičku kulturu u Zagrebu i Saveznoj prednjačko--trenerskoj školi u Beogradu. Od 1964. do 1972. urednik Enciklopedije fizičke kulture u JLZ-u. Dobitnik mnogih šport. i društv. priznanja.