Nogometni leksikon
    projekt    abecedarij    tražilica    galerija    kontakt

Taylor, Frank, brit. šport. novinar (Barrow, 1920 – Sandal Wakefield, 2002). Počeo pisati već u rodnoj Škotskoj (Barrow Guardian) uoči II. svj. rata, u kojemu je bio vojni dopisnik u zrakoplovstvu, a isticao se i kao sprinter. Nakon rata postaje uvaženi nogometni pisac (Sheffield, Manchester). U zrakoplovnoj nesreći s momčadi Manchester Utd. u Münchenu 1958. bio je među rijetkima preživjelima, ali je ostao invalid. Surađivao u poznatim engl. dnevnicima (Daily Mail, Daily Herald i Daily Mirror). Bio je i jedan od vrlo utjecajnih djelatnika u organizacijama šport. novinara: 1971–73. predsj. Brit. udruge šport. novinara, 1973–77. i 1981–93. predsj. AIPS-a (Svj. udruženja šport. novinara), 1977–81. predsj. UEPS-a (Eur. udruženja šport. novinara). Bio je i član Međunar. olimpijskog odbora.