Nogometni leksikon
    projekt    abecedarij    tražilica    galerija    kontakt

UEFA (franc. Union Européenne de Football Association), krovna eur. nogometna organizacija koja okuplja nac. nogometne saveze. Organizira EP i druga međunar. natjecanja raznih uzrasta te eur. klupske kupove; 2004. u nadležnosti je imala 9 natjecanja nac. vrsta i 9 klupskih natjecanja. Utemeljena 1954. u Baselu za vrijeme održavanja SP-a; prvotno sjedište u Parizu, od 1960. u Bernu, a od 1995. u Nyonu na Ženevskom jezeru. Prvotno imala 30 članica. Gl. tijela su izvršni odbor u kojem je 10 članova, gl. tajništvo i dvadesetak komisija. Prvi predsj. bio je E. Swartz (1954–62) iz Danske, a gl. tajnik H. Delauney iz Francuske. Ostali predsjednici: G. Wiederkehr (Švicarska, 1962–72), A. Franchi (Italija, 1972–83), J. Georges (Francuska, 1983–90), L. Johansson (Švedska, od 1990). Članovi (2004): Albanija, Andora, Armenija, Austrija, Azerbajdžan, Belgija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Engleska, Estonija, Finska, Færøerski Otoci, Francuska, Grčka, Gruzija, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Izrael, Kazahstan, Letonija, Litva, Lihtenštajn, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, San Marino, Sjev. Irska, Slovačka, Slovenija, Srbija i Crna Gora, Škotska, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Ukrajina, Wales.

First
Prev
Slika 1 od 3
Next
Last

grb
First
Prev
Slika 1 od 3
Next
Last