Nogometni leksikon
    projekt    abecedarij    tražilica    galerija    kontakt

Zagrebački sport, list s podnaslovom: Službeno glasilo Jugoslavenskog Mačevalačkog Saveza, Društva za konjogojstvo i konjski sport u Zagrebu, izlazio dvaput mjesečno. Odgovorni urednik Mladen Avirović. Izlazio god. 1/1935. i god. 2/1936. Nastavlja se kao Zagrebački šport, u podnaslovu: Službeno glasilo Hrvatskog akademskog športskog kluba (HAŠK-a). Odgovorni urednik Milan Anić. Izlazio god. 1/1937. i god. 2/1938. Ukupno izdano 29 brojeva. U listu su objavljeni mnogobrojni članci o nogometu.