Nogometni leksikon
    projekt    abecedarij    tražilica    galerija    kontakt

igre nogom, šport. nadmetanja u kojima igrači međusobno dodaju loptu nogom, a u nekim igrama i rukama i nogama, sa svrhom da je udarcem upute u protivnička vrata ili prebace preko protivničke poprečne linije, npr. amer. nogomet, austral. nogomet, gaelski nogomet, kan. nogomet, nogomet, ragbi, speedball i dr.