Nogometni leksikon
    projekt    abecedarij    tražilica    galerija    kontakt

Dalmatinac, nogometni klub iz Splita, osn. 1928. pod imenom SK Dalmatinac. Prvi predsj. kluba bio je J. Štambuk; 1933. dolazi do spajanja s Aurorom i otada nastupa pod imenom JŠK Vuk, a 1938. klub uzima novo ime, JSK Majstor s mora. Do spajanja s RNK Splitom dolazi 1940. Klub se obnavlja 1952. pod imenom Dalmatinac, odn. djeluje pod patronatom građevinskoga poduzeća »Ivan Lučić Lavčević«. God. 1962. ukida se seniorska ekipa i otada nastupaju samo juniorske i pionirske momčadi. God. 1971. uzima ime Lavčević, koje nosi do 1993., kada ponovno vraća pov. ime Dalmatinac. Dok je djelovao sa seniorima, triput je bio prvak splitskoga nogometnog podsaveza. Klub danas djeluje samo s mlađim uzrastima, i to isključivo kao drugi sastav HNK Hajduka. Ima vlastito igralište.