žalba

traži dalje ...

žalba, pravni lijek na odluke disciplinskog tijela. Protiv odluke o prekršaju u prvom stupnju (disciplinsko tijelo) može se podnijeti žalba tijelu drugog stupnja (komisija ili povjerenstvo za propise i žalbe). Žalba se podnosi u roku od osam dana nakon primitka odluke. Predaje se u pisanu obliku disciplinskom tijelu prvog stupnja, koje u određenom roku čitav predmet dostavlja na rješavanje disciplinskom tijelu drugog stupnja. U žalbenom postupku tijelo prvog stupnja mora utvrditi je li žalba formalno uredna, je li pravodobno izjavljena od ovlaštene osobe i dopuštena. Žalbu mogu podnijeti: kažnjeni, podnositelj izvještaja ili prijave, klub čiji je član kažnjen, i organizacija – udruga čiji je član kažnjen. Žalba na odluku o kazni ne zadržava provođenje zabrane igranja, odn. obavljanja dužnosti u nogometnoj organizaciji.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2004.

Citiranje:

žalba. Nogometni leksikon (2004), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.7.2024. <https://nogomet.lzmk.hr/clanak/zalba>.